Home

Stichting Christenen Helpen Roemenië

Welkom op de nieuwe website van Stichting Christenen Helpen Roemenië. Wij zijn een actieve groep christenen die kansarme mensen in Roemenië helpen. Dit doen we door goederen en kleding te transporten en projecten te financieren. Het geld komt binnen via sponsoren, acties, giften en donateurs. Elk jaar proberen we een transport van goederen te organiseren. Hiervoor moet veel georganiseerd worden, zoals:

  • geld bijeen brengen d.m.v. acties voor het transport
  • het verzamelen van goederen in de opslag
  • papieren voor het transport voorbereiden
  • chauffeur en vrachtauto regelen
  • personen vragen voor het laden van de trailer

Wilt het werk van de stichting steunen dan kan dat door uw bijdrage over te maken op rekening nummer NL79RABO0362243387 t.n.v. Stichting Christenen Helpen Roemenië (Uw gift is aftrekbaar van de belasting).

Het bestuur.

Kamer van Koophandel 01102902 / RSIN ..