Contact

Donatie

Wilt u het werk van de stichting steunen dan kan dit door geld over te maken op Rabobank: NL79RABO0362243387 t.n.v. Stichting Christenen Helpen Roemenië of door

machtigings-formulier

te downloaden,  in te vullen en terug te sturen naar schr67a@gmail.com / Foarwei 62 Wâlterswâld.

(Giften zijn aftrekbaar van de belasting.)

Meer informatie over de stichting en het werk?

Wilt u meer informatie over het werk van de stichting mail dan naar schr67a@gmail.com of neem contact op met Jan Zwier 06 22445622. Ook voor een presentatie of lezing.

 

Kamer van Koophandel 01102902 / RSIN …