Oma Foundation

Oma in memoriam

Het laatste jaar van oma’s leven ging het niet goed met haar, ze kon niet meer in haar huisje wonen. Een lieve vrouw uit haar dorp nam haar met haar jongste achterkleindochter in huis. Na een korte periode van ernstig ziek zijn is ze op 9 juli j.l. overleden.
Nu zijn haar beide achterkleinkinderen het huis uit en werken elders.
Oma-foundation is daarmee stopgezet.
Wilt u ons toch financieel blijven steunen? Zodat wij Barna en Leona kunnen helpen met o.a. steun aan de zigeunerbevolking en de bouw van de schuur tot kindervakantiekamp.

– – – – – – – – – –

Dit volgende overzicht geeft aan welke hulp wij mochten geven aan ‘onze’ oma met haar kinderen.

Hulp voor familie Erzsebet,

Vlakbij het dorp Biborteni ligt het dorpje Vargyas, de stichting kwam hier al bij de eerste reis naar Biborteni in 2009 in aanraking met oma Erzsebet en haar achterkleinkinderen Erzsike en Editke. Onder vreselijke omstandigheden leefden ze in een klein huisje met een lekkend dak.

’s Winters vroor het binnen in hun huisje. Wij als stichting waren hier zeer verbijsterd en geschokt over. Het evangelistenechtpaar zorgde voor de gezondheid van deze drie mensen. Echter, ze waren nooit helemaal beter. De vader en moeder van de kinderen waren van de ene op de andere dag verdwenen en oma heeft ze sindsdien groot gebracht.

Oma zittend op het bed in haar huis

Het jaar erna (2010) waren we met een groep van maar liefst 16 personen terug in Biborteni, wederom werden we met dit gezin geconfronteerd. We konden het met z’n allen niet langer aanzien dat dit gezin zó leed. Tevens vond de burgemeester dat de meisjes naar een tehuis moesten. De kinderen zijn echter zeer gehecht aan hun oma en andersom niet minder. Oma zou sterven van verdriet wanneer deze twee meisjes haar zouden verlaten. Met zijn zestien personen hebben we toen besloten ieder elke maand een bedrag over te maken voor dit gezin. De stichting heeft het huis wat bewoonbaar laten maken. Het dak lekt niet meer en er is altijd voldoende te eten.

2011 Situatie familie Erzsebet verbeterd

Oma’s huisje aangepast, gefinancierd uit de stichting

In onze werkvakantie troffen we dit jaar een grote verbetering aan. De stichting heeft de plaatselijke timmerman het dak laten repareren en waterdicht laten maken, ook ziet het er binnen netter en hygiënischer uit dan één jaar terug en twee jaar terug. Ze kunnen nu goed voorzien in eten en brandhout, mede dankzij de gulle gevers die deze vrouw met haar kleinkinderen willen steunen met hun bijdrage. Heel erg bedankt voor uw giften tot nu toe!

In 2011 hebben we bezoeken gebracht aan de burgemeester en hebben gevraagd wat de mogelijkheden waren met betrekking tot het aanleggen van de elektriciteit tot aan de woning van oma.

Eten voor oma

Dit is zeker mogelijk alleen de procedure is nogal traag. Daarom hebben we ook gelijk een bezoek gebracht aan de beheerder van het elektriciteitsnet in Baraolt. De procedure is daardoor opgestart en loopt nu.

Het doel hiervan is om de leefomgeving van de kinderen en oma aanzienlijk te verbeteren qua gezondheid. In de winter kunnen ze het dan warmer maken en ze hoeven niet altijd in de rook te zitten van hun eigen vuur.

Nieuwe oven voor familie Erzsebet in Vargyas 2012

Nieuwe oven / kachel voor oma

In december 2012 heeft Ostvos Erzsebet en de kinderen een oven/kachel gekregen. Zodoende heeft ze het deze winter nog niet koud gehad. Voorheen had ze ook wel een oven en kachel maar deze was kapot en trok niet goed meer. Tevens is er een klein afdakje getimmerd aan het schamele huisje om hout droog te kunnen wegleggen en om de overgang van binnen naar buiten wat veiliger te maken in de winter. Dit verbetert de situatie aanzienlijk!

Maandelijks wordt er vanuit de stichting nog bijgedragen aan oma. Het geld dat vanuit de oma-foundation wordt gedoneerd, wordt gebruikt voor medicijnen, hout voor stoken van de kachel en levensmiddelen. Edit, de kleindochter van oma, studeert en woont nog samen met oma. Het huisje van oma is inmiddels aangepast.