Verbouw schuur

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de verbouw van de schuur. Op dit moment kunnen we met dankbaarheid melden dat het nieuwe dak klaar is. Hiermee is het eerste gedeelte van de schuur klaar voor het houden van conferenties en kindervakantiekampen.

Het is de bedoeling dat de komende tijd het tweede deel van de schuur ook verbouwd wordt. Hiervoor moet er eerst verwarming aangelegd worden in dit deel van de schuur. Vervolgens moeten de zalen afgetimmerd worden. Voor de bekostiging van de materialen en het arbeidsloon gaan we de komende tijd een aantal acties houden.