Berveni

Berveni

In het dorp Berveni is de stichting van 2008 tot 2011 actief geweest. De jaren dat we contact hebben gehad mochten we de gemeente ondersteunen met kleding en goederen. Ook zijn er drie tunnelkassen opgebouwd, waar groente in werd verbouwd. Deze groente werd op de markt verkocht en van het geld is de kerk opgeknapt.