Ontstaan

Het ontstaan van de stichting

In het jaar 2002 zijn de heren de Jong, Merkus, Peterson en Zwier naar Roemenië geweest om er een project op te zoeken voor de stichting. Eerst bezochten ze het dorp Bozies in de buurt van Beclean. In Bozies had de voorzitter, dhr. Zwier, contacten met het predikant echtpaar Daniël en Eva Lukas. Met Daniël en Eva was familie Zwier al enige jaren bevriend. Het gezelschap heeft enkele dagen in dit dorp vertoefd. Om te komen tot een nieuw project hebben ze het vlakbij gelegen dorp Bistrita bezocht, echter zonder resultaat. Teleurgesteld keerden ze weer terug naar het gastgezin in Bozies. In Bozies aangekomen besloten een drietal een rondje te gaan wandelen in het dorp. Voorzitter Zwier bleef echter bij Eva en Daniël thuis. Zwier maakte zich zorgen over het feit dat ze nog geen project hadden. Dat was uiteindelijk toch wel het hoofddoel van de reis. Eva, de gastvrouw, stelde voor om samen te bidden en te vragen aan Hem of Hij uitkomst kon geven. Dit werd gedaan!

Na een een lang gesprek met het echtpaar vroeg Daniël of Jan Zwier ook nog contact had met Herman Jãnos. Herman Jãnos is een reizend predikant in Roemenië. Jan zei dat hij dat contact nog steeds had. Daniël stelde voor om hem te bellen, wie weet dat hij suggesties had dat leidde tot een project. De predikant bleek onderweg van Oradea naar Cluj Napoca, echter hij had wel een adres voor ons in Oradea. Oradea is een grote stad aan de grens met Hongarije.
Via Herman Jãnos kwamen wij dus in contact met István Csűry, een predikant die de Reformatuskerk in Oradea dient. We besloten er heen te gaan en na vijf uur rijden kwamen wij op dinsdagmiddag aan. We werden zeer hartelijk ontvangen. Na eerst een warme maaltijd te hebben genuttigd hebben we verschillende mogelijke projecten bezocht. Vermoeid zijn we weer terug naar István gereden en gaan slapen. Op woensdagmorgen zijn we in alle vroegte naar huis gereden.

Thuis hebben we met onze achterban gesproken over welk project wij zouden gaan steunen en behartigen. Uiteindelijk werd er gekozen voor het tuinbouwproject voor zigeuners in een zeer arme wijk van Oradea.

eerste bestuur 2003

Hiervoor werd op een wonderlijke wijze een zestal boogkassen gekocht van een failliet bedrijf. Het jaar erop werden er twee kassen in de grote tuin van de pastorie in Oradea gebouwd. Het daarop volgende jaar werd er weer een kas geplaatst. Na er nog een paar jaar goederen te hebben heengebracht zijn we een nieuw project begonnen in Berveni, het werk in Oradea was niet meer nodig. Inmiddels zijn er nog twee projecten bijgekomen.

foto zigeunerwijk