Zigeunerkerk

Zigeunerkerk Nagybacon

Vlakbij het dorp Biborteni ligt het zigeunerdorp Nagybacon, de stichting Christenen Helpen Roemenië en stichting “Licht im Osten” (uit Zwitserland) financiert de bouw van de kerk met behulp van de plaatselijke gemeente. We hopen en bidden dat Gods met Zijn Geest zondaren tot bekering brengt!

Zoals op de foto’s is te zien wordt er voor het werk eerst een gedeelte uit de Bijbel gelezen en gebeden. Daarna gaan ze hard aan het werk, ook de vrouwen werken mee aan de fundering van de kerk. Ook kun je zien dat het er heel anders aan toe gaat dan bij ons. Hier halen ze ronde keien bij de rivier vandaan die gebruikt worden voor de fundering. Dit is natuurlijk veel voordeliger omdat de natuur het aanbiedt.

Zo gaat het werk door.

2013 Bouw zigeunerkerk te Nagybacon nadert voltooiing!
Het kerkje dat gebouwd wordt in het zigeunerdorpje Nagybacon nadert langzamerhand zijn voltooiing. Het project waarmee in 2009 is begonnen door verschillende stichtingen komt dus haast tot een einde. We zijn de Heere er bovenal dankbaar voor.

Maar ook u heeft bijgedragen met bijvoorbeeld giften en het steunen van onze acties!
Het is een zegen dat dit dorp binnenkort ook kan beschikken over een eigen kerk. Eerst was het voor deze mensen niet mogelijk om zondags samen te komen in Gods huis. Nu mogen ze een in de eigen kerk samenkomen.

Tijdens het hulptransport in april 2013 zagen de chauffeurs kans een bezoek te brengen aan de zigeunerkerk die in aanbouw is. Hieronder de foto impressie van de vorderingen.

8 september 2013 – Officiële opening zigeunerkerk Nagybacon

Zondag 8 september was het zover: de opening van de zigeunerkerk in Nagybacon. De evangelist Barna Cseki en zijn vrouw Leona hebben het als een wonder van God ervaren dat het nog zover mocht komen. Ze hopen van harte dat er een zegen op de kerkbouw mag rusten en dat er elke zondag uit Zijn Woord gesproken mag worden. De kerk werd gefinancierd door de Zwitserse stichting en onze stichting. Daarnaast waren er nog individuele financierders. Ook danken we voor uw bijdrage aan dit project! Dat het nog tot zegen mag zijn!