Berveni

In het dorp Berveni is de stichting van 2008 tot 2011 actief geweest. De jaren dat we contact hebben gehad mochten we de gemeente ondersteunen door kleding en goederen. Ook zijn er drie tunnelkassen opgebouwd, waar groente in werd verbouwd. Deze groente werd op de markt verkocht en van het geld is de kerk opgeknapt.  


Biborteni

Biborteni (Hongaars: Bibarcfalva) ligt in de provincie Covasna. Het dorp bestaat uit ongeveer 200 huishoudens. Eén van de families die er wonen is familie Cséki. Barna is evangelist en Leona is daarbij zijn steun en toeverlaat. Ook hun zoon Peter en één van de twee dochters, Rhodé, woont nog thuis. Barna en Leona zetten zich honderd procent in voor hun werk rond Biborteni. Dit werk wordt door stichting "Christenen Helpen Roemenië" en een Zwitserse stichting bekostigd. Het evangelisatiewerk wordt vanuit Biborteni gecoördineerd naar voornamelijk de dorpen Nagybacon, Vargyas en Rakos. In deze dorpen werken ze onder de zigeuners door middel van bijbelstudies. Ook worden er levensmiddelen, kleding en (kinder)bijbels uitgedeeld. Sinds onze bezoeken aan dit project sinds 2009 hebben we schrijnende zaken gezien en gehoord. Daardoor komt het dat de stichting ook individuele gezinnen helpen, dit zijn dan ook de allerschrijnendste gevallen van allemaal. Elk jaar organiseren Barna en Leona in samenwerking met andere evangelisten kinderkampen voor de kansarme zigeunerkinderen om zo ook het Evangelie te laten klinken. Omdat dit facilitair altijd een hele opgaaf  en een kostbare zaak is wordt er sinds 2010 hard gewerkt aan een herberg in Biborteni, bekostigd door de stichting. Deze herberg is in eerste instantie bedoeld voor deze kinderkampen. Daarnaast zouden er eventueel ook andere gasten kunnen komen om zo ook weer een kostendekkend plaatje te krijgen. Geld is toch steeds weer nodig om ons werk voort te kunnen zetten. Niet alleen geld maar ook gebed, veel gebed! Wij bevelen beide van harte aan u aan!


Reghin

Tijdens het hulptransport dat plaats vond in mei 2012 werd er onverwacht en via een wonderlijke weg kennis gemaakt met onze broeder Attila Toth die in Reghin woont.
Attila Toth is evangelist en werkt onder de zigeuners in vijf dorpen rondom de stad Reghin.
Via onze stichting zijn de armste gezinnen tijdens Kerst 2012 verrast met een voedselpakket. In april 2013 heeft onze stichting hulpgoederen per vrachtwagen gebracht.

Zigeunerkerk Nagybacon geopend!

Zondag 8 september was het zover: de opening van de zigeunerkerk in Nagybacon. De evangelist Barna Cseki en zijn vrouw Leona hebben het als een wonder van God ervaren dat het nog zover mocht komen. Ze hopen nu ook van harte dat er een zegen op de kerkbouw mag rusten en dat er elke zondag nog Zijn Woord gesproken mag worden. De kerk werd gefinancierd door de Zwitserse stichting en onze stichting. Daarnaast waren er nog individuele financierders. Ook danken we voor uw bijdrage aan dit project! Dat het nog tot zegen mag zijn!

Klik hier voor enkele foto's van de feestelijke opening!

Foto's...

Banner
Banner
Banner
Home | SiteMap | Contact | Geven