Balans 2019

Hier de balans 2019

baten / lasten

toelichting