fin-verslag 2018

Balans 31 december 2018

Toelichting balans

De stichting heeft geen leningen, eigen bezittingen of kort/ langlopende schulden. De stichting heeft alleen kas en een bankrekening.

Financieel verslag 2018

Toelichting financieel verslag

Inkomsten
Giften zijn giften die contant of via de bank binnenkomen.
Incasso zijn ontvangsten die binnenkomen uit incasso
Oma foundation zijn ontvangsten specifiek voor Oma
Er zijn in 2018 geen deur aan deur acties geweest
Retourvracht transport op de terugweg is er een retourvracht meegenomen uit Hongarije.
Rommelmarkt zijn gelden vanuit de verkoop van bruikbare goederen
Op de presentatie avond is een collecte gehouden

Uitgaven
Bankkosten  overschrijvingen, incasso’s
Rommelmarkt uitgaven voor drinken, en eten
Project Roemenië
Transport  kosten voor diesel en het huren van de truck en oplegger
Oma foundation ondersteuning van Oma voor levensonderhoud
Hosting website voor onderhouden van de website
Versturen Bijbels  Versturen van Bijbels
Overige post kleine uitgaven
Huwelijksgift gift voor huwelijk
Bouwmaterialen schuur voor verbouw van de schuur voor kinderkampen tbv kansarme zigeuners
Visitatie  brandstofkosten brandstof kosten voor het bezoek van een delegatie van het bestuur aan Roemenië van ma 17 september tm 26 september 2018.

In 2018 is meer geld uitgegeven dan binnengekomen. Het bestuur heeft geld over gemaakt voor de verbouw van de schuur voor een kinderkamp van kinderen van kansarme zigeuners.